IKC De Kinderkoepel contactgegevens

U kunt ons bereiken via onderstaand telefoonnummers of per e-mail (info@kinderkoepelleeuwarden.nl)

Pieter Feddesstraat 2
8921 BR Leeuwarden

T: 058 213 74 78

Vredeman de Vriesstraat 21
8921 BP Leeuwarden

T: 058 213 74 78

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Ons team

De kwaliteit van de Kinderkoepel wordt bepaald door de mensen die dagelijks met hart, hoofd en handen met de kinderen samenwerken. Het team bestaat uit een dertigtal betrokken vakmensen. Formeel zijn er verschillende overkoepelende organisaties als werkgever en betrokken bij de uitvoering van de taken binnen de Kinderkoepel. Maar in de praktijk werken onze mensen in één team als medewerkers van de Kinderkoepel

Contactgegevens teamleden

Directeur: Tiny Hoedemaker t.hoedemaker@kinderkoepelleeuwarden.nl
Adjunct / IB-er bovenbouw: Hinke Rispens h.rispens@kinderkoepelleeuwarden.nl
Onderbouwcoördinator / IB-er: Joke Pander j.pander@kinderkoepelleeuwarden.nl
Middenbouwcoördinator / IB-er: Cora Swart c.swart@kinderkoepelleeuwarden.nl
 
Leerkrachten:
Groep 1c: Monique Sikma m.sikma@kinderkoepelleeuwarden.nl
  Anja van der Eems a.vdeems@kinderkoepelleeuwarden.nl

Groep 1a/2a:

Jildau Fokkema j.fokkema@kinderkoepelleeuwarden.nl
Groep 1b/2b: Marjanna de Jong m.dejong@kinderkoepelleeuwarden.nl
Groep 3a: Astrid Wiersma a.wiersma@kinderkoepelleeuwarden.nl
  Hilly Hoitema h.hoitema@kinderkoepelleeuwarden.nl
Groep 3b: Esmeralda Boonstra e.boonstra@kinderkoepelleeuwarden.nl
Groep 4: Richard de Vries r.devries@kinderkoepelleeuwarden.nl
Groep 5: Sjoukje Glas s.glas@kinderkoepelleeuwarden.nl
  Martine Huisman m.huisman@kinderkoepelleeuwarden.nl
Groep 6a: Cora Swart c.swart@kinderkoepelleeuwarden.nl
  Ada de Lange a.delange@kinderkoepelleeuwarden.nl
Groep 6b: Christa v.d. Iest c.vdiest@kinderkoepelleeuwarden.nl
Groep 7a: Marga Witteveen m.witteveen@kinderkoepelleeuwarden.nl
Groep 7b: Laura van der Ploeg l.vdploeg@kinderkoepelleeuwarden.nl
Groep 8: Pietje Horjus p.horjus@kinderkoepelleeuwarden.nl
 
Administratie: Astrid Bakker a.bakker@kinderkoepelleeuwarden.nl
Conciërge: Minne Postma m.postma@kinderkoepelleeuwarden.nl
 
Speelleergroepen: Maaike Boorsma m.boorsma@kinderkoepelleeuwarden.nl
  Cilya van der Berg c.vdberg@kinderkoepelleeuwarden.nl
  Marja Mlinar m.mlinar@kinderkoepelleeuwarden.nl
 
Buitenschoolse opvang: Nicolette Visser n.visser@kinderkoepelleeuwarden.nl
 
Sport: Lian Veneboer l.veneboer@bvsport.nl
 
Cultuur: Roos Heesterbeek (cultuurcoach) roos-heesterbeek@kunstkade.nl
  Peter Dijkstra (vakdocent muziek) pfdijkstra@gmail.com
  Petra Dijkstra (vakdocent muziek) p.dijkstra64@gmail.com
  Trevor Mooijman (talentklas muziek) mooijman.trevor@gmail.com
  Sippy Broersma (kinderkoor) sparel@hotmail.com

(meer over dit onderwerp)