IKC De Kinderkoepel contactgegevens

U kunt ons bereiken via onderstaand telefoonnummers of per e-mail (info@kinderkoepelleeuwarden.nl)

Pieter Feddesstraat 2
8921 BR Leeuwarden

T: 058 213 74 78

Vredeman de Vriesstraat 21
8921 BP Leeuwarden

T: 058 213 74 78

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Oog voor talent

Vanaf het moment waarop uw kind in de speelleergroep van de Kinderkoepel start totop de dag waarop hij of zij de basisschool verlaat, hebben we als team aandacht voor zijn of haar talent. We doen dat in een ‘doorgaande lijn’: we volgen als team het kind in de speelleergroep, de onderbouw en de bovenbouw en krijgen zo een goed beeld van de ontwikkeling in taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele competenties. Door veel activiteiten in kleine groepjes uit te voeren kunnen we goed inspelen op de ontwikkelingsbehoeften van elk kind. Ook stimuleren we actieve betrokkenheid en zelfstandigheid en besteden we veel aandacht aan de taalontwikkeling.

We hebben veel aandacht voor de ondersteuning van zwakkere leerlingen, maar stimuleren ook de leerlingen die extra uitdagingen aankunnen.

Speciale talentprogramma's

Na schooltijd biedt de Kinderkoepel speciale talentprogramma’s aan. In het afgelopen schooljaar ging het om:

  • Computerprogrammeren.
  • Zangles, klassiek, rap, popmuziek.
  • Verdiepingsgroep koor met o.a. noten leren lezen. Deze leerlingen hebben ook deelgenomen aan de uitvoering van de Mattheus Passion door het Stendenkoor. Hiervoor werken we samen met het Martini Jongenskoor Sneek. o.l.v dirigent Trevor Mooijman.
  • Tekenen. Een aantal tekentalenten krijgt extra les van beeldend kunstenaar L.J van Tuinen.
  • Tijdens onze jaarlijkse Koepelshow laten de kinderen hun talenten aan ouders zien.

(meer over dit onderwerp)